Před 143 lety se narodil „král bot“ Tomáš Baťa: Jak tento Čech vytvořil světové obuvnické impérium?

3. dubna 2019
Baťa
Baťa

Firmu Baťa založili 21. září 1894 v tehdejším československém městě Zlíně tři sourozenci, kteří do ní vložili své nevelké dědictví. Jejich závod, jeden z prvních „velkovýrobců“ obuvi na světě, tvořila skupinka šiček a ševců, kteří šili boty nejen pro své sousedy, ale i pro vzdálenější obchodníky.

Deset let po založení firmy vyráběl Baťa 2 200 párů denně, aby vyhověl poptávce, využíval nápaditou představivost, šikovné ruce a moderní strojní zařízení. Byly vyvinuty novátorské modely obuvi a nové způsoby jejich propagace, citlivě reagující na chování zákazníka. I přes hospodářský pokles za první světové války, nedostatek materiálu, nedostatek pracovních sil a kartely se v roce 1917 prodej zvýšil přibližně na dva miliony párů ročně. Tento rok předznamenává počátek Baťova historického odkazu.

Ve Zlíně Baťa kolem továrny postavil pro své dělníky a jejich rodiny byty, školy a nemocnice – tato koncepce měla být v příštích letech napodobena v dalších částech světa. Ve velmi těžkých dobách poskytovala firma Baťa levné nájmy a potraviny, protože zakladatel Tomáš Baťa pevně věřil, že podnik by měl sloužit veřejnosti.

Inovace je základem úspěchu

Po 1. světové válce vymyslel Tomáš plán, jak se přizpůsobit poválečným ekonomickým potížím, a snížil ceny obuvi o 50 %. Dělníci souhlasili se snížením mezd o 40 % a Baťa jim na oplátku dodával jídlo, oblečení a další nezbytnosti za poloviční cenu. Tento odvážný krok se osvědčil a Baťovy obchody zaplavili zákazníci.

Baťa značně předběhl svou dobu vytvořením „samosprávných dílen a oddělení“, v nichž zaměstnanci mohli přispívat svými nápady a ovlivnit svůj vlastní výdělek úsilím o vyšší ziskovost oddělení. Byly založeny nové společnosti ve Francii, Rakousku, Rumunsku, Švédsku, Švýcarsku, Egyptě, Belgii, Finsku, Lucembursku, Maďarsku, Itálii, Indonésii, Singapuru a Indii.

První zahraniční výrobní závody byly vybudovány ve švýcarském Möhlinu a v indické Kalkatě. Závody a okolní vesnice byly často stavěny podle zlínského modelu. Pod vedením mladého Tomáše J. Bati a dalších vznikla řada zahraničních obchodních organizací a dalších výrobních závodů, v průměru nejméně dva ročně, což trvalo až do 60. let.

Od války do devadesátých let

Na počátku 2. světové války Baťa zaměstnával 42 000 lidí. Po válce, když komunistické vlády znárodnily všechny Baťovy společnosti ve východní Evropě, Baťa přetrval díky obnově své společnosti ze zbývajících organizací umístěných mimo východní Evropu. Prodej stěžejních druhů sortimentu, například dámských lodiček, prudce vzrostl a společnosti se opět začalo dařit.

Zakladatelův syn Tomáš J. Baťa podnikl odvážný krok, když s více než 100 rodinami přesídlil do Kanady, kde založil podnik Bata Shoe Company of Canada. V polovině století Baťa dosahuje pozice předního světového vývozce obuvi.

V průběhu 70., 80. a 90. let, když se Thomas G. Baťa připravoval převzít zodpovědnost za vedení celosvětových operací, zahájil tým otce a syna reorganizaci svého podniku s využitím nových, inovačních strategií řízených Baťovými hlavními zásadami a zaměřených na zákazníky, marketing a zaměstnance. Baťa zavedl celou řadu originálních koncepcí, například značkové výrobky, novátorské koncepce maloobchodních prodejen, prodejní politiku orientovanou na životní styl a přidání neobuvnického zboží.

Současnost

Dnes Baťa prodává v síti svých společností ve více než 70 zemích průměrně 270 milionů párů obuvi. Od svých skromných začátků před 120 lety se firma Baťa rozrostla v důvěryhodnou globální společnost, která nabízí módní a cenově dostupnou obuv pro každého člena rodiny. A my na tuto českou značku můžeme být právem hrdí.

Zavří­t reklamu