Vyznejte se v zákonech: Nejzásadnější změny a novinky pro OSVČ v roce 2019

30. prosince 2018 Pavel Dvořák
Pixabay
Pixabay
Témata: novinky, OSVČ, zákony, změny

Od 1. ledna 2019 začínají platit nová pravidla pro platby nemocenského a důchodového pojištění u osob samostatně výdělečně činných. OSVČ dnešním dnem čeká celá řada novinek. Pojďte se podívat jaké.

Vyšší zálohy

V souvislosti se zvýšením všeobecného vyměřovacího základu dochází u OSVČ k nárůstu minimální zálohy na zdravotní pojištění z 2024 Kč na 2208 Kč a na sociálním pojištění z 2189 Kč na 2388 Kč.

Jiná splatnost

Zatímco dosud byly zálohy u OSVČ splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, podle nového znění zákona bude záloha za leden 2019 splatná od 1. do 31. ledna tohoto roku, to je od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. V souladu s přechodným ustanovením může OSVČ zaplatit zálohu za prosinec 2018, která by postaru byla splatná v lednu 2019, dobrovolně v období od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018. Povinnost hradit prosincovou zálohu však není. Všechny platby poukázané v lednu 2019 budou ale již považovány za zálohy zaplacené na rok 2019.

Nemocenské pojištění

V rámci nemocenského pojištění se od ledna zvyšuje minimální měsíční základ pro OSVČ ze 115 Kč na 138 Kč. V případě, že OSVČ bude zasílat pojistné na nemocenské pojištění v nižší než této výši, účast na nemocenském pojištění jí zanikne. Stejně jako u důchodového pojištění se s účinností od 1. 1. 2019 mění splatnost pojistného. Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí, zatímco dle současného znění je pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. V lednu 2019 by mělo být pojistné zaplaceno buď dvěma platbami (např. 115 Kč za prosinec 2018 a 138 Kč za leden 2019) nebo jednou platbou ve výši 253 Kč. Budete-li platit jednou částkou, je třeba zaplatit ve splatnosti prosincové zálohy, tj. nejpozději 21. 1. 2019.