Úprava bodového systému: Tři malé přestupky a jste bez řidičáku

24. ledna 2019
Pixabay.com
Pixabay.com

První velká revize po třinácti letech. To se chystá na ministerstvu dopravy z důvodu nárůstu nehod na českých silnicích. V těch se kvůli nepozornosti řidičů stále více stávají oběťmi motorkáři.

Ministerstvo dopravy uvádí, že jeho cílem je bodový systém hlavně zjednodušit tak, aby bylo jasné, jak a za co budete potrestáni. Nově by se přestupky dělily do dvou kategorií po šesti a čtyřech bodech, místo nynějších pěti.

Nejrizikovějším počinem za volantem je bozpochyby používání mobilního telefonu. V současné době je tento přestupek ohodnocen dvěma či třemi body a možnou pokutou ve výši tisíc korun na místě, později ve správním řízení se jedná o rozmezí 1 500 až 2 500 korun. Nově by se prohřešek trestal body čtyřmi a finanční sankce by byly ve výši 2 500 na místě a ve správním řízení až 10 000. Stejná změna by se týkala i jízdy bez pásu, nebo vyššího překročení rychlosti.

Mnohým řidičům je také nepříjemné, když se jim někdo tzv. „lepí na zadek“. Nejedná se jen o stresovou situaci, nýbrž i o bezpečnostní riziko. Vozidlo musí dodržovat bezpečnou vzdálenost, s narůstající rychlostí se i tato vzdálenost zvyšuje. Policie plánuje dodržování správných rozestupů kontrolovat pomocí přídavných modulů na úsekovém měření rychlosti. Za nedodržení vzdálenosti budou nově hrozit čtyři body a pokuta.

Nejčastější příčinou nehod stále zůstává nepozornost. Jedná se o fenomén doby a trend mít neustále mobilní telefon v ruce. Novela zákona o silničním provozu by mohla začít platit nejdříve od začátku příštího roku.