Výročí otevření Národního divadla: Ničivý požár jej stihl už po dvou měsících, bylo to žhářství?

Národní divadlo: Otevíralo se dvakrát, neboť lehlo popelem krátce po prvních představeních
Zdroj: Wikimedia Commons, Public domain
Základní kámen Národního divadla byl položen 16. května 1868.Původně měl být dovezen z hory Říp, postupně se ale dovezly další kameny z Blaníku, Radhoště či Vyšehradu.Takto vypadala pečeť Sboru pro zřízení Národního divadla v Praze.Při prvním slavnostním otevření Národního divadla si mohli diváci vychutnat operu Libuše od Bedřicha Smetany.+ 9 fotek+ 10 fotek

Od prvního otevření Národního divadla uplyne 11. června už 141 let. Idea jeho vzniku byla starší, ale než se vybral dostatek financí z veřejných sbírek a od sponzorů a položil se základní kámen, přešly čtyři dekády. Nikdo v té době netušil, jaká katastrofa stihne Národní divadlo krátce po otevření...

Kamil Šivák
Kamil Šivák 10. 06. 2022 14:00

Národní divadlo je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi. Novorenesanční budova od architekta Josefa Zítka má velký význam, jak z hlediska národně kulturního, tak i z hlediska architektonického.

První otevření Národního divadla

Po třinácti letech od položení základního kamene se 11. června 1881 lidé konečně dočkali prvního slavnostního otevření budovy Národního divadla. U této příležitosti byla vybrána Libuše od Bedřicha Smetany, kterou skladatel dokončil v roce 1872. V hlavních rolích vystoupili operní pěvkyně Marie Petzoldová-Sittová a Josef Lev. Dirigování se ujal Adolf Čech.

Před samotným vystoupením byly ještě slyšet hymny Rakouska a Belgie. Nechyběl ani živý obraz Apoteóza sňatku korunního prince Rudolfa. Spolu se svým otcem, císařem Františkem Josefem I., totiž na výstavbu divadla věnoval značnou částku.

Požár Národního divadla

K nešťastné události došlo pouhé dva měsíce po jeho slavnostním otevření. Během dokončovacích prací oheň zachvátil měděnou kupoli, hlediště, oponu i jeviště. Dle oficiální verze byli na vině klempíři, kteří ten den (12. srpna 1881) na střeše instalovali hromosvody. Údajně nedostatečně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách, na nichž si rozehřívali páječky, kterými spojovali plechy na střeše. Rozžhavené uhlíky vysypali do žlabu a zalili vodou. To způsobilo rozžhavení měděného okapu, od nějž vzplálo dřevěné bednění střechy.

Plameny naštěstí zpozoroval jeden hasič, jenž zrovna vykonával po divadle obchůzku. Stačil včas sepnout hlásič. Jenomže shodou okolností v té době nahlásil požár i strážník z nedaleké Poštovské ulice. Na centrálu tak místo kódu ND přišla v Morseově abecedě jen čára. Co se vlastně děje zjistili až po třiceti minutách.

Kdo stojí za požárem Národního divadla?

Jak již bylo uvedeno výše, oficiální vyšetřování pracovalo s vinou řemeslníků. Někteří lidé ale tvrdili, že šlo o úmyslně založený požár, prý kvůli třenicím mezi Čechy a Němci. Sto let od incidentu nechal spisovatel Miroslav Ivanov provést ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu expertízu, která jasně prokázala, že střecha budovy nemohla vzplát od neuhašených oharků .

Na konci 20. století se uskutečnila další expertíza, jenž dokázala vyvrátit obvinění řemeslníků a zároveň zvýšila pravděpodobnost toho, že šlo o úmyslně založený požár. Kvůli nedostatku důkazů je však toto tvrzení prozatím pouze v teoretické rovině. I nadále tak zůstává nevyřešeno, zda za neštěstím stál žhář, nebo šlo o obyčejnou neprofesionalitu.

Zdroje informací: 

Wikipedia.org: Národní divadlo, Požár Národního divadla

Národní-divadlo.cz: Výročí prvního otevření Národního divadla

Zuzana Zlatohlávková z Dobré ráno, Brno! odhalila soukromí: Ve své chýši praktikuje čínskou medicínu, jehličky píchá i dětem

Zuzana Zlatohlávková z Dobré ráno, Brno! odhalila soukromí: Ve své chýši praktikuje čínskou medicínu, jehličky píchá i dětem

Související články

Další články