Těžký život politických vězňů: Nejhorší byl uranový důl Rovnost a jeho velitel Paleček. Rád chodil s lidmi "na houby"

Den politických vězňů: Trpěli vedle kriminálníků i v uranových dolech
Zdroj: Wikimedia Commons/Michal Louč, CC BY-SA 4.0
Nechvalně proslulý hrad, jehož stavbu si na vězních vynutil obávaný dozorce František Paleček.
Původní budova převlékárny v pracovním táboře Rovnost.Pohled do budovy převlekárny.
Uzavřená šachta dolu Rovnost.
+ 1 fotka+ 2 fotky

Vzpomínce na politické vězně, kteří se stali oběťmi komunistického režimu, je určený 27. červen. Na čestných pohřebištích a pomnících se v tento den pokládají věnce. Jak vypadal život politických vězňů, když je pohltilo soukolí mašinérie totality?

Kamil Šivák
Kamil Šivák 26. 06. 2023 11:00

Politický vězeň je člověk, který byl nebo je (dnes kupříkladu v Severní Koreji) vězněn pro svou politickou či náboženskou činnost a příslušnost anebo za své názorové přesvědčení.

Političtí vězni za normalizace

Zejména během normalizace byla do vězení poslána řada odpůrců režimu. To silně ovlivnilo jejich psychiku. Odborná pomoc ale v minulosti byla nedostatkovým zbožím. Těmto lidem tak nezbylo nic jiného, než se přizpůsobit a adaptovat na život se skutečnými kriminálníky. Kontakt s okolním světem udržovali pouze pomocí dopisů. Ty však podléhaly cenzuře. Vyplatilo se psát neutrálně, aby vyšetřovatelé nezjistili, že je někdo emočně slabý. Ihned by to proti němu využili.

Pod drobnohledem byli ale i dozorci. Museli číst speciální časopis pojednávající o "aktuálním" dění ve věznicích, což nebylo nic jiného než ideologické školení. Historička Klára Pinerová pro Českou televizi přiblížila, že se tam objevovaly články proti Amnesty International, humánnímu zacházení ve švédských věznicích a Chartě 77. Spíše perličkami pak byly statě o tom, proč se vězni tetují a jak by měla správně vypadat taková příkladná vězeňská nástěnka.

Uranové doly

Političtí vězni si své "tresty" neodpykávali jen ve vězení, ale taky v pracovních táborech. Nejhorší byly uranové doly, přičemž nejznámější byl patrně ten v Jáchymově. Panovaly v nich velmi nemilosrdné podmínky. Kromě nedostačující stravy a těžké práce hrozilo vězňům, že se vystaví nebezpečnému záření. V zimě zase v táborech klesaly teploty hluboce pod bod mrazu.

Mezi nejhorší dozorce patřil Albín Dvořák. Říkalo se mu Paleček a byl velitelem tábora Rovnost. Zde je nutno podotknout, že Albín Dvořák je chybné jméno, ve skutečnosti se jmenoval František Paleček, přezdívku tedy vlastně neměl. Největší pifku měl na jehovisty. Ty se snažil velmi krutými metodami převychovat. V létě prý chodil na houby s vězněm, který před ním musel pochodovat. Pokud udělal byť jen sebemenší chybu, zastřelil ho na "útěku" a nahradil jiným.

Krutá poprava Milady Horákové

Mezi nejznámější politické vězně u nás patří Milada Horáková. „Komunisté chtěli ukázat, čeho všeho jsou schopni. Vybrali si ženu, někoho tak známého, jako Milada Horáková, která symbolizovala také politické vězně a vězenkyně z období nacistické okupace. Zároveň byla velmi známou ženskou aktivistkou, političkou, sociální pracovnicí a právničkou. Symbolizovala tak mír a hodnoty první republiky," řekl o ní pro Český rozhlas Petr Blažek, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Jak vidno, komunisté měli již vše dopředu připraveno. Milada Horáková byla odsouzena k trestu smrti. Umírala skoro 15 minut, Na šibenici si totiž nezlámala vaz, ale pomalu se dusila. Okolo krku měla škrtidlo, katův pomocník ji tahal za nohy. Šlo o mimořádně trýznivou smrt. Navíc po ní nesmělo nic zůstat, ani ona oprátka. Spolu s jejím tělem byla uložena do rakve a spálená v krematoriu.

Zdroje informací:

Wikipedia.org: Politický vězeň

Politictivezni.cz: Vězení a pracovní tábory v Československu

Idnes.cz: Milada Horáková umírala čtvrt hodiny, zjistili historici

Ct24.ceskatelevize.cz: Studie přibližuje život politických vězňů v normalizačních věznicích

Režisérka Výměny manželek prozradila detaily ze zákulisí i astronomický honorář účinkujících

Režisérka Výměny manželek prozradila detaily ze zákulisí i astronomický honorář účinkujících

Související články

Další články