Pranostiky na narození Panny Marie: První nášup trnek i předpověď počasí na osm neděl

Narození Panny Marie: Podle pranostik se shromažďují vlaštovky a když nezaprší, bude suchý podzim
Zdroj: Wikimedia Commons/Pazne, CC BY-SA 4.0

Svátek narození Panny Marie, který slaví jak katolická, tak i východní církev, připadá na 8. září. A stejně jako k jiným jménům, i k Panně Marii se váže spousta pranostik. Znáte je všechny?

Kamil Šivák
Kamil Šivák 07. 09. 2022 16:00

Od pátého století se v Jeruzalémě začalo 8. září pojit s mariánskou úctou neboli náboženskou úctou k Panně Marii. V tento den byla taktéž posvěcena bazilika postavená na místě, kde se podle legend měla Panna Marie narodit.

Datum narození Panny Marie

Skutečný den Mariina narození není znám, s datem 8. září přišla církev. V Bibli bychom nenašli ani zmínku o jejích rodičích. V Jakubově protoevangeliu ze druhého století, které církev považuje za apokryf, tedy text, který nepatří do biblického kánonu, je to ale jinak. Marie se měla narodit Jáchymovi a Anně, kteří celý život finančně pomáhali jeruzalémskému chrámu a chudým lidem. Kněží však jednoho dne odmítli přijmout jejich oběti. Byli totiž neplodní.

Jáchyma to velmi zasáhlo, proto se odebral do pouště, kde se začal usilovně modlit a postit. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl, jenž mu slíbil narození dítěte. A tak přišla na svět Marie. Jáchym zemřel po třech letech od jejího narození, její výchovu přebrala správa jeruzalémského chrámu.

Uctívání Panny Marie

Marie je považována za úplně první světici a podle toho jí věřící vyjadřují patřičnou úctu. Navštěvují zejména poutní místa, která jsou spojená s jejími zjeveními a zázraky. Za všechny jmenujme Jasnou horu, Lurdy a portugalskou Fátimu.

V Česku to je Svatý Hostýn, Svatý kopeček, Velehrad a Svatá Hora u Příbrami. Zvláštním místem je pak Stará Boleslav, která souvisí s umučením svatého Václava. Katolická církev se ke zjevením Panny Marie vyjadřuje jen tehdy, pokud jsou v pořádku s jejich učením. Jestliže ano, akceptuje, že je věřící považují za skutečné. Sama je však nepotvrzuje.

Pranostiky na Pannu Marii

  • Panny Marie narození - vlaštoviček shromáždění.
  • Na narození Panny Marie se musí slunce pousmát, i kdy mělo v noci vstát.
  • Na matku boží první nášup trnek.
  • Svatá máti nechá déle spáti.
  • Matka boží hlávku zelí složí.
  • Narození Panny Marie – co má studenou krev, se do země zaryje.
  • Jaké počasí o Panny Marie narození, takové bude po osm neděl.
  • Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.

Zdroje informací: 

Pranostik.cz: Panna Marie

Wikipedia.org: Narození Panny Marie

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Související články

Další články