Sámové: Kočovný národ, který prchal před úředníky, aby se jejich děti nemusely učit cizí jazyk

kmen nomádů Sámové
Zdroj: Wikimedia Commons, Granbergs Nya Aktiebolag, Public domain

Tito dávní skandinávští nomádi byli ostatními lidmi, kteří nevyznávali jejich životní styl, považováni za hloupé jedince, jejichž zpěv musel být satanovým dílem. Proto byli ze svého původního domova násilně přemístěni. Co se tehdy stalo?

Kamil Šivák
Kamil Šivák22. 09. 2023 11:00

Zůstalo jich jen velmi málo. V současné době bychom ve Skandinávii nenašli více než 100 000 Sámů. Poprvé se o nich v roce 98 zmínil římský historik Tacitus. Předpokládá se ale, že se v severských zemích objevili ještě mnohem dříve.

Kdo jsou Sámové?

"Je lepší neustále cestovat, než žít na jednom místě," říkají Sámové. A to je vlastně plně vystihuje. Vždy vedli kočovný život. To je donutilo živit se pasením sobů, kteří se stali jejich hlavní obživou. Maso zkonzumovali, z kůže vyrobili oblečení a z kostí vyřezávali různé nástroje. Ani kousek tohoto zvířete nemohl přijít nazmar.

Ač se považovali za jeden lid, nebo chcete-li národ, byli vždy velmi heterogenní skupinou. Každá jednotlivá komunita měla vlastní tradice, zemědělské metody, a dokonce i jazyk. Existuje deset sámských jazyků, přičemž jen šest z nich má písemnou podobu. Zajímavost – k popisu sněhu Sámové používají až 200 slov.

Nejvíce jsou spojováni s charakteristickými modročervenými kroji a tradičním zpěvem, který je v Evropě vskutku jedinečný. Nazývají ho "joik". Jde o jednu z nejstarších hudebních tradic na našem kontinentu, jenž se přirovnává ke zpěvu některých indiánských kmenů. Joik nemusí mít slova. Dá se vyjádřit i melodií, rytmem, gesty a výrazy. Podle legendy jim měli tento druh zpěvu věnovat elfové a víly z arktických zemí. Ve dvacátém století byl ale tento zpěv úřady považován za satanovo dílo. Proto začala asimilační kampaň.

Mytologie

Satanské pomluvy vůči Sámům mohly vyplývat z toho, že k pokřesťanštění k nim došlo poměrně pozdě. Dlouho tak věřili jen tomu, co se u nich předávalo z generace na generaci. Kupříkladu, že i neživé předměty mají svou duši. A také že existují různé příšery a obři. To se snažili misionáři ze všech sil vyvrátit, jenomže i když jim Sámové na novou víru kývli, stejně si doma uctívali, koho chtěli.

Zkáza Sámů

Sámové, stejně jako jiné primitivní národy, byli považováni za méněcenné. Jelikož se nedokázali naučit cizí jazyk a plnit ty nejjednodušší příkazy, mysleli si o nich zákonodárci, že jsou hloupí. A tak si usmysleli, že je nemohou nechat nadále žít jejich životem, ale že je nutné tyto lidi umístit pod státní dozor. A tak museli neustále utíkat před úředníky a žít na stále se zmenšujícím území.

Jejich děti se musely navíc naučit počítat, psát a číst norsky. To se učily na internátních školách, které jim doslova vymývaly mozky. Musely poslouchat neustálé urážky a učit se o tom, jak je skvělý nový, moderní svět. Ve třicátých letech dvacátého století byly přesídleny celé vesnice, a to stovky kilometrů jižně od domoviny.

Vše se začalo obracet k lepšímu až v roce 1956, kdy byla založena rada Sámů. V roce 1989 vznikla rovněž instituce jakéhosi sámského parlamentu. A konečně, před 23 lety se založil norský fond, který finančně podporuje jazyk a kulturu Sámů.

Zdroje informací:
Wikipedia.org: Sámové
Ciekawostkihistoryczne.pl: Saamowie – koczownicy z Europy

Nejhorší rande Haliny Pawlowské: Praskly na ní legíny před očima ctitele, za jiným lezla domů po lešení

Nejhorší rande Haliny Pawlowské: Praskly na ní legíny před očima ctitele, za jiným lezla domů po lešení

Související články

Další články