Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění: Navštivte jedinečnou výstavu

Ikonickým dílem je například socha Jan od Olbrama Zoubka.
Zdroj: archiv
Mimořádná koláž Jiřího Koláře Pocta Palachovi je použita i na plakátech výstavy.Museum Kampa vystavuje umělecká díla, kterými čeští i slovenští výtvarníci reagovali na tyto události a nebo se k nim vracejí.Ikonickým dílem je například socha Jan od Olbrama Zoubka.Až na výjimky nejde o díla angažovaná ve smyslu umění protestujícího či bojujícího, ale o snahu prostřednictvím vlastní tvorby pochopit nastalou realitu.+ 7 fotek+ 8 fotek

Smrt Jana Palacha a Jana Zajíce zanechala v srdcích lidí hluboký vryp. I po tolika letech stále vybízí k zamyšlení o základních otázkách lidského života. Museum Kampa v unikátní výstavě představuje díla českých a slovenských výtvarníků, jimiž na tuto tragickou událost aktuálně reagovali nebo se k ní ve svých dílech vracejí.

Lenka Chvostová
Lenka Chvostová16. 03. 2019 18:00

Unikátní výstava s názvem „Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969–2009“ navazuje na projekt Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, realizovaný v Západočeské galerii v Plzni ve spolupráci s Museem Kampa, který mapoval období od roku Pražského jara v roce 1967 až do začátku normalizace v roce 1972 a reakci výtvarníků na toto dodnes zásadní období v dějinách Československa.

Samostatný projekt, věnovaný především Janu Palachovi, naleznete zde ale také díla dotýkající se sebeupálení Jana Zajíce, není reprízou výstavy Anatomie skoku do prázdna, je jejím rozšířením, představuje i díla, která reagovala na Palachovu a Zajícovu smrt v několikaletém odstupu.

Tyto práce ukazují, že i když se snažila totalitní moc památku na Jana Palacha potlačit, tak ve vědomí společnosti zůstávala stále živá. Kromě vlastních výtvarných děl výstava věnuje pozornost i dobové filmové a literární produkci a hudebním nahrávkám či mluvenému slovu.

Zahrnuje práce, které vznikly bezprostředně po jejich protestech v roce 1969, i díla vznikající po dalších 40 let. Výstava je doplněna několika filmy včetně záznamů z Palachova týdne z roku 1989, kdy čin obou studentů podle pořadatelů výstavy došel faktického smyslu. Navštívit akci můžete do 24. března.

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Související články

Další články