Svátek Petra a Pavla: Pojí se s ním neobvyklá pověst, v tento den prý lidé nejčastěji umírají na utonutí

Petr a Pavel: Znáte neobyčejné životy svatých a pranostiky, které jsou spjaté s jejich svátkem?
Zdroj: Wikimedia Commons/Studio of Jusepe de Ribera, Public domain

Svátek svatého Petra a Pavla není spojen jen s oficiálním začátkem houbařské sezóny, ale také s jednou temnou pověrou. Víte jakou? A vzpomenete si alespoň na pár pranostik, které se váží k datu 29. června?

Kamil Šivák
Kamil Šivák27. 06. 2023 11:00

Společný svátek Petra a Pavla se slaví již od třetího století. Je to zřejmě proto, že zemřeli ve stejný den. Někteří historikové ale toto obecné přesvědčení zpochybňují. Petr prý mohl odejít na onen svět již o tři roky dříve než Pavel.

Neobyčejné životy Petra a Pavla

Apoštol Petr je nejznámější tím, že třikrát zapřel Ježíše Krista. Učinil tak ze strachu. Po Spasitelově ukřižování měl získat moc uzdravovat. Postavil se také do čela skupinky křesťanů. To se ale nelíbilo judskému králi Herodovi Agrippovi, který začal členy rostoucí církve pronásledovat. Ve vězení a s rozsudkem smrti skončil i sám Petr, podařilo se mu ale uprchnout. Dopomoci mu k tomu měl anděl. Zemřel v Římě, kde se na znamení pokory nechal ukřižovat hlavou dolů.

Svatý Petr je patronem papežů, církve, a mnoha řemesel (cihlářů, hodinářů, rybářů, truhlářů, zámečníků či zedníků). Chrání ale také proti krádeži, posedlosti, bolesti nohou a vzteklině. Zosobňuje dlouhověkost.

Svatý Pavel patří mezi nejdůležitější biblické postavy. Jeho zásluhou se mělo začít šířit křesťanství mezi pohany a stát se světovým náboženstvím. Zajímavé je, že někteří muslimové zastávají názor, že Pavel byl pouze najat Židy, aby Ježíšovy následovníky svedl k přesvědčení, že je Bůh. Tím se měl Kristus v jejich očích jednou provždy zdiskreditovat, Židé se totiž hlásí k čistému monoteismu. Svatý Pavel je patronem teologů, dělníků, tkalců, lanařů a košíkářů. Pomáhá při problémech s ušima, mírní křeče a obavy. Přimluví se údajně i za déšť a plodnost polí. Chrání také proti hadímu uštknutí.

Temná pověra o svátku Petra a Pavla

Jde o jednu z velmi starých lidových pověstí, která říká, že po šesti dnech od svátku Jana Křtitele, tedy na Petra a Pavla, by se měl každé řece poskytnout jakýsi dar, nebo, v tom horším případě, oběť. V tento den prý lidé umírají nejčastěji na utonutí. Raději by tak nikdo neměl pokoušet své štěstí. Dokonce ještě v 19. století se rybáři báli vytáhnout z vody utopence, neboť se báli, že by je za to ztrestal vltavský vodník.

Petropavelský svátek byl také důležitý ze zemědělského hlediska. Dozrávalo obilí, a tak se spousta lidí vydávala na brigádu do jiných krajů, aby si přivydělali něco málo peněz na žních. Nebyli ale pryč dlouho. Museli se ještě vrátit včas na to, aby sklidili vlastní úrodu.

Pranostiky na Petra a Pavla

  • Když na Petra prší, bývá moc myší.
  • Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.
  • Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.
  • Nevozí-li Petr s Pavlem seno, tak určitě oře.
  • Na Petra a Pavlíčka kvete každá travička.
  • Svatý Petr sena sklízí, svatý Pavel k žitům vzhlíží.
  • Ví již Petr a Pavel, jaký bude Havel.

Zdroje informací:

Pranostik.cz: Petr a Pavel

Wikipedia.org: sv. Petr, sv. Pavel

Českézvyky.cz: Svatý Petr a Pavel, lidové pověry a pranostiky

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Související články

Další články