Výbušná tajemství archivu ve Vatikánu: Ukrývá pravdu o potomcích Ježíše nebo stroj času?

Výbušná tajemství archivu ve Vatikánu: Ukrývá pravdu o potomcích Ježíše nebo stroj času?
Zdroj: Profimedia.cz

Vatikánský archiv byl odjakživa terčem mnoha spekulací a konspiračních teorií. Katolická církev v něm prý uchovává dokumenty, které jsou svou povahou natolik výbušné, že by jejich veřejné odhalení zničilo veškerá dogmata, jež si církev za dobu své existence, mnohdy krvavě, prosadila. A nejen to. V archivu se má nacházet i stroj času.

Kamil Šivák
Kamil Šivák 11. 02. 2021 17:00

Vznik Vatikánského tajného archivu, jenž se od roku 2019 nazývá Vatikánský apoštolský archiv, se datuje do roku 1612. V jeho čele stojí prefekt, jenž se zodpovídá kardinálu archiváři. Do 19. století byl archiv nepřístupný veřejnosti, ale přesto se někteří badatelé dostali dovnitř. Za všechny jmenujme Františka Palackého, který archiv navštívil v roce 1837.

Chinonský pergamen

Kromě toho, že ve Vatikánském apoštolském archivu lze najít vzácné záznamy z mnoha historických obdobích, obsahuje i dokumenty, které nevrhají na církev zrovna to nejlepší světlo. Jedním z nich je i šedesát metrů dlouhý svitek se záznamem procesů s Chudými rytíři Krista a Šalamounova chrámu, jinak též templáři. V dobách své největší slávy se těšili obrovskému bohatství, což ale nevyhovovalo tehdejšímu francouzskému králi Filipovi IV. Sličnému, který je v roce 1307 nechal prohlásit za kacíře.

Velmistr řádu Jakub z Moley měl pak na hranici proklít jak krále, tak i papeže Klementa V. Zajímavé však je, že v roce 2001 objevila historička Barbara Frale v archivech takzvaný Chinonský pergamen, v němž se uvádělo, že Klement V. nakonec templáře tajně omilostnil. Nemohl to udělat jinak, protože král chtěl převzít templářský majetek.

Měl Ježíš Kristus děti?

Nejvíce konspiračních teorií se samozřejmě týká Ježíše Krista. Ukrývá Svatá stolice dokumenty, které by potvrdily domněnky, že zplodil potomky? V útrobách archivu je prý uložen přepis korespondence mezi svatým Pavlem a císařem Neronem, který se týká Ježíšova života s Maří Magdalénou a společných dětí. Pokud by to byla pravda, jaký byl jejich osud? Stali se veřejně známými osobami? Věděl někdo, kdo byl jejich otcem? Nebo naopak kvůli tomu žili v ústraní?

Nesmíme také zapomenout na cenzurovaná evangelia, kterých má být až třicet. Z Bible prý vypadla jednoduše proto, že se jejich poselství neshodovalo s dobovou křesťanskou naukou. A co zapomenutá proroctví, jako je třeba to o třetí světové válce, kterou prý předpověděla Lucia de Jesus dos Santos? Dívka patřila do trojice dětí, jimž se ve Fatimě zjevila Panna Marie. I tato výbušná informace je pečlivě ukrytá před zraky veřejnosti. Bojí se Vatikán masové hysterie?

Záhadný chronovizor

Má katolická církev k dispozici i stroj času? Přístroj s názvem chronovizor měl vymyslet italský mnich Pellegrino Ernetti, který se od padesátých let zabýval možností přenosu zvuku a obrazu z minulosti. O dvacet let později došlo k výrobě prototypu. Tedy alespoň dle Ernettiho slov. Na vývoji chronovizoru se mělo podílet celkem dvanáct vědců, včetně známého konstruktéra raket Wernhera von Brauna, který dostal lidstvo na Měsíc.

Vynález byl postaven na principu myšlenky, že všechny živé bytosti po sobě zanechávají světelné a zvukové stopy, které dokáže objevit právě chronovizor. Ernetti tak měl mít možnost vidět třeba ukřižování Krista. Existence přístroje nebyla nikdy stoprocentně potvrzena. Pokud by ale skutečně existoval, došlo by zřejmě k přepsání mnoha historických knih...

Zdroje informací:

Wikipedia.cz: Templáři, Vatikánský archiv, Jakub z Moley, Chronovizor

History.com: Step Into the Vatican’s Secret Archives

Theatlantic.com: What the Vatican’s Secret Archives Are About to Reveal

Režisérka Výměny manželek prozradila detaily ze zákulisí i astronomický honorář účinkujících

Režisérka Výměny manželek prozradila detaily ze zákulisí i astronomický honorář účinkujících

Související články

Další články