Amišové: Svět se podivuje jejich životnímu stylu, přitom jsou to jediní lidé, kteří prý nemají rakovinu

Navenek se všichni tváří spokojeně, realita je však jiná.
Zdroj: Pixabay
Amišové jsou uzavřenou náboženskou komunitou, která se řídí podivnými pravidly.Amišové kupříkladu nemohou používat moderní stroje.A jak vidno......nezměnily se ani jejich dopravní prostředky.+ 7 fotek+ 8 fotek

Myslíte si, že v dnešní vyspělé době plné elektroniky, počítačů, telefonů a aut by se už nikdo nechtěl vrátit do doby, kdy nic z toho neexistovalo? Tak to jste na omylu. V USA totiž žijí lidé, kteří se zasekli v čase. Místo aut mají bryčky tažené koňmi, nemají elektřinu, vše si pěstují sami a neznají ani peníze. Životním stylem a oblékáním jsou opravdu pozoruhodní. Říkají si amišové a jako jedni z mála lidí na planetě prý příliš netrpí civilizačními chorobami včetně rakoviny.

Lenka Šebestová
Lenka Šebestová 27. 05. 2018 12:18

Je jich kolem 150 000 a skoro neznají moderní svět. Amišové žijí roztroušeni ve 22 státech USA a v kanadském Ontariu. Základem jejich světonázoru je víra v Boha a praktikování jednoduchého života v souladu s přírodou, půdou a ostatními členy své komunity.

Životní styl amišů

Mají své školy, své doktory a své zákony. Věnují se především zemědělství, kdy postaru obdělávají svou půdou oracím pluhem, za který je zapřažena kráva nebo kůň. Auta nemají. Místo toho jezdí černou koňskou bryčkou. Nemají pračky, televize, rádia, počítače a elektřinu. Na státu nejsou závislí vůbec, a tak odmítají platit daně. Neexistují u nich domovy důchodců ani dětské domovy, vše je podřízeno víře v Boha a cudnosti.

Věří, že budou-li žít tímto tradičním způsobem, budou blaženější než uspěchané a zmatené současné lidstvo, honící se za kariérou a prosazující své ego všemi prostředky. Své přesvědčení nikomu nevnucují a otevřené konfrontaci s moderním světem se úzkostlivě vyhýbají.

Amišové: Základem je rodina

Rodina je u amišů to nejdůležitější. Hlavním heslem je "hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh". Muž tedy musí pracovat na poli a zajistit a uživit rodinu, žena pouze rodí děti a stará se o domácnost. Rozvody u amišů neexistují. Rodinu může rozvést jen Bůh.

Průměrná rodina má pět až sedm dětí. Žena má být muži oporou a pomáhat mu, ale rovna mu rozhodně není.

Jak amišové žijí?

Hodně skromně. Výzdoba amišských domácností je jednoduchá. Pár kusů dřevěného nábytku, sem tam nějaká dečka, oblečení zavěšené na zdi. Květy se pěstují pouze na záhonech nebo v květináčích, vázu byste zde hledali marně. Na stěnách nevisí žádné fotografie a fotografování jako takové amišové striktně odmítají (to je také důvod, proč perfektní fotky amišů jednoduše nenajdete).

Dřevěný baráček, ve kterém žijí, je malinkatý a má pár místnůstek. To rodinu nutí být neustále pohromadě. V jednom malém baráčku mohou žít i tři generace. Navzájem si pomáhají a drží při sobě. Znamená to, že od státu nemusí pobírat absolutně žádné důchody. Stát si jejich nezávislosti začal opravdu cenit, a tak je zprostil od placení daní.

Jak se amišové oblékají

Šaty, které nosí amišové, nejsou barevné. Ženy nosí dlouhé černé šaty a na hlavách mají šátky nebo bílé čapečky na zavázání, kterými skrývají své dlouhé vlasy. Amišky mají zakázáno si vlasy stříhat. Muži nosí plnovous. Oblékají si bílé košile s černými kalhotami, ke kterým patří šle. Na hlavách mají slaměné klobouky.

Oblečení amišů je inspirováno jejich předky, rolníky ze 16. století. Jejich styl oblékání symbolizuje pokoru a skromnost. Skříně na oblečení jsou nevelké, vždyť většina žen vlastní pouze čtvero šatů: jedny svátečnější, jedny obyčejné, jedny na praní a jedny rezervní.

Amišové a vzdělání

Vzdělání u amišů rozhodně není prioritou a většina amišských dětí končí pouze se základním vzděláním. To ale neznamená, že by nebyli dostatečně vzděláni. Odmítají se pouze zatěžovat tím, co nebudou s určitostí nikdy v životě potřebovat.

Hloupí však rozhodně nejsou. Někteří z nich ovládají i dva cizí jazyky, a co se týče například jejich znalostí živočišné a rostlinné výroby, mohou směle konkurovat kterémukoliv absolventovi střední zemědělské školy již ve svých dvanácti letech.

Amišové chodí na zkušenou

Když mladý amiš dovrší asi šestnácti let, může opustit komunitu a zkusit si život v civilizaci. Amišové totiž nikoho nenutí, aby žil životem svých předků. Teenageři jdou tedy na zkušenou, devadesát procent z nich se ale vrací.

Setkání s realitou je pro ně obrovským kulturním šokem. Většinou neumí v moderním světě absolutně žít. Vše je hlučné a uspěchané a na to člověk, která žil skromně a v harmonii celých 16 let, absolutně není stavěný.

Amišové a zdraví

A co amišové a zdraví (a již zmíněná rakovina)? Podle některých informací díky svému skromnému životnímu stylu neznají typické civilizační choroby. Zdravým životním stylem zdravím jen překypují. Jedí jen zdravé potraviny, které si vypěstují na poli, jsou stále na čerstvém vzduchu a nejsou vystaveni toxinům a těžká práce v zemědělství je vlastně nutí do zdravého pohybu.

Podle jiných studií to ale se zdravím amišů není zdaleka tak růžové. Žijí totiž (a přivádějí děti na svět) v uzavřených komunitách. Vědci prokázali, že v důsledku toho se u amišů projevuje vyšší výskyt zvláštních genetických a metabolických poruch.

Zdroje informací: 

Wikipedia.org: AmišovéHealth among the Amish

Typeinvestigations.org: The Amish Keep To Themselves. And They’re Hiding a Horrifying Secret

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Související články

Další články