Fit a krásnátestovánísoutěže

HOROSKOP ZAMĚSTNÁNÍ: Jaká cesta a jaké povolání je pro vás to nejlepší

Zdroj:Archiv

+ 10 fotek+ 11 fotek
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Díky horoskopu můžeme určit, ve kterých oborech budeme nejšikovnější a co nás bude nejvíce bavit. Zjistěte, v čem jste zrovna vy nejlepší!

Barbara Lorenzová 12. června 2019

BERAN (21. 3. – 20. 4.)

Berani chtějí jít novými cestami. Rychle se rozhodují, jsou odvážní a připraveni nasadit všechny své síly. Potřebují stanovit rámec, ve kterém se mohou při svém jednání volně pohybovat, jinak nevyvinou všechen svůj potenciál. Naopak stanovení příliš omezujících hranic je frustruje. 

Berani míří na cíl a jdou přímo, nenechávají odvádět svoji pozornost podružnostmi. Někdy běží tak rychle, že až později zjistí, jak málo promyšlený jejich postup byl. Jim to ovšem nevadí, velmi rychle se přeorientují a pokračují v cestě. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

BÝK (21. 4. – 21. 5.)

Pro Býka má zásadní význam svět konkrétních věcí, především pak půda, tělo a majetek. Touží po jistotách a pokud možno po žádném výrazném rozrušení. Jejich postupy bývají promyšlené a probíhají pomalu, krok za krokem.

Ve stresových situacích ale jejich výkon polevuje a v povoláních, která vyžadují rychlé jednání nebo improvizaci, se mohou cítit snadno přetíženi. Nervy ovšem mají dobré a pokud jsou kolem nich všichni ostatní rychlí a aktivní, nenechají se tímto spěchem vyvést z rovnováhy. Býci se hodí pro povolání, ve kterých je žádána vytrvalost a stálost. Býk je propojen s reálnými hodnotami a krásnými věcmi, kterých je možno si užívat. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

BLÍŽENCI (22. 5. – 21. 6.)

Svou povahou jsou Blíženci flexibilní a stále otevření novým věcem. Spojuje se v nich bohatství nápadů se zájmem o všechno možné a se schopností pozorovat a posuzovat věci střízlivě. Musí se ale také naučit se věnovat se se zájmem danému úkolu, i když všechno neprobíhá navýsost logicky a tak důsledně, jak by si sami představovali.

Jejich spolupracovníci by jim měli vycházet vstříc a podporovat jejich všeobecnou pohyblivost a pokud možno mít připravenu stále novou a další duševní potravu. Blíženci dokáží rychle zhodnotit a pro všechny srozumitelně formulovat výhody a nevýhody, což je přínosem například u nových zakázek, plánovaných smluv. Jedinci v tomto znamení mají i obratné ruce. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii. 

RAK (22. 6. – 22. 7.)

Ve svém jádru jsou lidé ve znamení Raka citliví a vnímaví. Dokáží se snadno vcítit do rozpoložení druhých a spoluprožívají s nimi. Oceňují pohodovou rodinnou atmosféru a sami ji dokáží vytvořit. Radostí a smyslem života je naplňuje starost o blaho ostatních. Proto se zrozenci v tomto znamení tak dobře uplatní v různých sociálních a výchovných oborech. Pomáhat lidem k lepšímu pocitu je ale možné i v odvětvích gastronomie, módy, bydlení nebo kosmetiky. Mnozí Raci plní s úsměvem na rtech přání svých klientů. Nestarají se a ani se neúčastní tvrdých konkurenčních bojů a konfrontací.

Mezi další vhodná povolání patří například ošetřovatel, učitel v mateřské škole, psycholog, povolání vykonávaná v domech, dvorech a zahradách, matka, žena v domácnosti, květinářka, pracovník v turistickém ruchu, lékárník, optik, politolog, režisér, pilot, řidič, kuchař, pečovatel, lékař, architekt. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

LEV (23. 7. – 22. 8.)

Lev přistupuje k životu velkorysým způsobem. Ke svým úkolům se staví odvážně a pln důvěry. Očekává zato ale od ostatních úctu a pozornost. A v mnohých případech si ji i zaslouží, protože Lvi jsou talentovaní organizátoři, kteří umí nést zodpovědnost. Ve svém povolání potřebují určitou svobodu rozhodování, bez ní by nedokázali naplno využít svůj potenciál. Jejich zájmem není působit v nějakém nedůležitém prostředí, chtějí vyniknout. A mají-li k tomu dostatečně volný prostor, pak toho dosáhnou. Mezi Lvy je také hodně samostatných podnikatelů. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

PANNA (23. 8. – 22. 9.)

Panny jsou realistické a věcné, jejich postupy bývají plánované a přiměřené. Chtějí vykonávat činnost, ve které se jedná o jasné a srozumitelné aktivity a věci. Nemusí být mezi těmi, kteří nabízejí nějaké zboží, mají ovšem vytříbený cit pro detail. Počítají, přemýšlí a plánují. Tyto jejich vlohy se mohou hodit v každém povolání, ve kterém je třeba mít odborné znalosti, které ale na druhou stranu nevyžaduje přílišné riskování. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

Archiv

VÁHY (23. 9. – 23. 10.)

Pro Váhy jsou podstatná estetická kritéria a přiměřenost. Rády se podílejí na vyrovnávání jevů, nalezení optimálního středu. Důležitou roli v jejich životě hrají vztahy.

Váhy hledají takovou činnost, ve které budou v kontaktu s lidmi nebo ve které budou utvářet krásno. Váhy mají schopnost smiřovat ostatní, dokážou se kdykoli k čemukoli přidat a snadno spolupracují s ostatními. Necítí se ovšem dobře v povoláních, která vyžadují rychlá rozhodnutí, určitou dávku tvrdosti a schopnost prosadit se. Váhy touží po spravedlnosti a harmonii. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

ŠTÍR (24. 10. – 22. 11.)

Štíři se vyznačují duševní hloubkou, důsledností a nevyčerpatelnou zásobárnou energie. Nejsou podplatitelní a neuznávají povrchnost. Věci, které jsou neviditelné a skryté se stávají centrem jejich pozornosti. Tito lidé jsou schopni řešit problémy, jsou rození stratégové a dokáží dokonale prohlédnout záměry ostatních.

Štír ve své práci potřebuje především výzvy. Polovičatost ho nezajímá. Svoji energii dokáže plně vynaložit tehdy, když si najde takové povolání, kde může zaútočit na povrchnost a ponořit se mezi to, co je skryté, špinavé, nemocné nebo shnilé a vynést to na světlo. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

STŘELEC (23. 11. – 21. 12.)

Jedinci narození ve znamení Střelce jsou optimisté se zdravým sebevědomím. Někdy si stanoví příliš vysoké cíle a jsou nuceni pořádně zabrat, aby nezklamali. Rovnoprávnost, svoboda názoru a vlastní vnitřní pravda jsou pro ně velmi důležitými hodnotami. Jejich přesvědčující a vyučující aspekt by se měl nějakým způsobem vyskytovat a uplatňovat v profesi. Střelec je aktivní člověk. Pokud je o něčem pevně přesvědčen a záležitost je pro něj smysluplná, pak vyvine velké množství energie a chopí se věci. Jedincům v tomto znamení je vlastní i touha po svobodě a tento aspekt by měl v jejich povolání dostat taktéž prostor k projevu. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

KOZOROH (22. 12. – 20. 1.)

Mezi kvality znamení Kozoroha patří vážnost a pečlivé plánování. Bez okolků se vypraví k zadanému cíli. Je přímý a nekompromisní. Jakmile se jednou rozhodl, pak své rozhodnutí i provede a sám nese všechny jeho důsledky. Na čem mu opravdu záleží, je struktura a organizace. Improvizace a rychlé reakce mu nejsou vlastní a nemá je rád. U Kozorohů dochází k bleskové kariéře jen velmi výjimečně. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři mají nekomplikovanou povahu a jsou otevřeni všemu novému. Jejich nápady mnohdy předbíhají svoji dobu. Bývají také nekonvenčními idealisty a někdy jsou trochu nesoustředění a roztěkaní. Úzce stanovené struktury a trapné plnění povinností jim rozhodně není vlastní.

Vodnáři potřebují povolání s neustálou změnou, ve kterém by mohli uplatnit svoji intuici a vynalézavého ducha. Jsou schopni pracovat v týmu, ale potřebují hodně osobní volnosti. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

RYBY (21. 2. – 20. 3.)

Střízlivost a smysl pro realitu nepatří zrovna mezi silné stránky zrozence ve znamení Ryb. Jen zřídka má svoji cestu naplánovanou, spíše je oddaný a spoléhá se na to, že ho život nasměruje ke vhodné práci, k těm správným lidem a na správná místa.

Protože jedince ve znamení Ryb nezajímají příliš čísla a fakta, musí se snažit o rozvoj svého citu pro věci a události, které mají přijít. Ryba, jež mívá vrozenou silnou vnímavost, pociťuje i energii pracovního prostředí, ve kterém se nachází, jestliže se k ní ale momentální klima nehodí, pak se pro ni může stát práce utrpením. Člověk v tomto znamení je srdečný a i když se musí ve své práci potýkat s mnoha těžkostmi, jeho charakter tím neutrpí. Ideální profese pro jednotlivá znamení čtěte v galerii.

Poskytovatel služeb: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 5, 11005, Materna, 1sms/46 Kč vč. DPH, www.ema.bz,www.platmobilem.cz

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Další články

Zavří­t reklamu