Církev řídil jako firmu, měl děti s vlastními sestřenkami: Osud pedofilního papeže Bonifáce VIII.

Bonifác VIII: měl jistě spoustu starostí. Většinu si jich ale pravděpodobně přidělal vlastním přičiněním
Zdroj: Wikimedia Commons/Andrea Gastaldi , Public domain
Papež Bonifác nebyl právě vzorem ctností, které bychom u papeže právem očekávali. I když byla jiná doba, tedy přelom 13. a 14. století, Bonifác nezapadal ani tam...Bonifác VIII. měl na papeže zajímavý pohled na svět. Zplodil potomky s vlastními nezletilými sestřenicemi a styky s chlapci nepovažoval za problém.Co udělal nově zvolený papež jako první? Nechal všude rozmístit svoje sochy... Francouzům pak jednoho dne už došla trpělivost a Bonifáce VIII. zatkli. Jak se ukázalo, byl to začátek jeho konce.+ 2 fotky+ 3 fotky

Na čele katolické církve se vystřídaly už stovky papežů, ten současný, tedy František, už je číslo 266. Byli mezi nimi muži, kteří šli příkladem ostatním a dělali, co mohli, aby pověst církve vylepšili. Pak ale existovali i takoví jako třeba Bonifác VIII. Ten byl pravým opakem toho, jak by měl Svatý otec vypadat, a hlavně, jak by se měl chovat...

Zdeňka Nezbedová
Zdeňka Nezbedová28. 03. 2021 11:00

Papež Bonifác VIII. stál v čele katolíků devět let na přelomu 13. a 14. století. Byla to doba složitá, ale on ji rozhodně nezjednodušoval. Protože tehdy církev nebyla závislá na světské moci, stal se, alespoň ve své mysli, skutečným malým bohem, který si mohl dělat, co chtěl. A tahle jeho vlastnost byla na vině mnoha novým sporům, které v té době mezi církví a světskými panovníky vznikaly.

Pokorný papež? Kdepak

Bonifác VIII. byl muž vzdělaný, to mu nikdo nemohl upřít. Byl právníkem, advokátem, diplomatem – a také jeho cesta vzhůru byla pozvolná. Dalo by se tedy předpokládat, že bude dobře vědět, co dělá. Papežem byl zvolen těsně před šedesátkou.

Bonifác VIII. si dobrou pověst rozhodně nezískal, ale dozvědět se to nesměl. Nesnesl totiž ani náznak jakékoliv kritiky – taková drzost musela být ihned a krutě potrestána. Jako třeba v případě těch, kteří nesouhlasili už jen s jeho volbou. Bonifácův předchůdce papež Celestýn V. byl totiž jeho pravým opakem. Jako uvážlivý a smířlivý člověk podlehl naléhání Caetaniho, což bylo skutečné jméno Bonifáce VIII., a ze svého úřadu raději odstoupil. Bonifác VIII. byl zvolen papežem v prosinci 1294 a jako jeden z prvních kroků, které ve svém novém úřadu podnikl, bylo rozmístění vlastních soch po celém Římě. Skromnost a pokora tedy zjevně nepatřily mezi jeho hlavní vlastnosti.

Tvrdé tresty za kritiku

Ti, kteří výměnu kritizovali, se museli připravit na nejhorší. Nový papež nechal oblehnout jejich sídlo a odvážlivce uvěznit. A aby bylo jasno, kdo má teď hlavní slovo, šel s nimi do vězení i sám nebohý Celestýn V. Město Palestrina, odkud kritika zaznívala nejhlasitěji, pak bylo na papežův příkaz zničeno. Nešlo zrovna o nejlepší způsob, jak se uvést v nové funkci. A jaký byl Bonifácův cíl, kterého chtěl takto dosáhnout? Prý mu šlo o „všeobecný mír”.

Kompromis? Nikdy!

Aby toho boje za usmíření nebylo dost, nikdo nemohl po Bonifácovi VIII. chtít jakýkoliv ústupek, natož pak snad kompromis. On sám byl zkrátka nedotknutelný, jeho názory platily za zákon. Jenže taková strategie se moc neosvědčovala. Měl totiž jednat s králi a vůdci celých národů a ti rozhodně nechtěli poslouchat jeho příkazy. A tak se brzy dostal do sporu s Filipem Sličným, ale také s Habsburky a dalšími vládnoucími rody tehdejší Evropy. Kdo by si také nechal líbit třeba papežovo rozhodnutí kopnout vyslance do obličeje...

Nevěřící papež Bonifác VIII.?

Jak to bylo s Bonifácovou vírou? To není úplně jasné. Některé prameny dokonce mluví o tom, že církev a víru v boha bral jen jako „firemní strategii” k dosažení zisku. Pokud by to tak doopravdy bylo – a mnohé jeho kroky i chování by tomu nasvědčovaly – hodně by se tím vysvětlilo.

Pedofilní incest

Kdyby stále ještě nebylo dost problémů, které Bonifác VIII. církvi přinesl, můžeme připomenout jeho prohlášení o tom, že spaní s chlapci není nic problematického. To v té době jistě nemohlo být přijímáno, zvláště z úst papeže, nijak nadšeně. A pak je tu také Bonifácovo obvinění z incestu. Po všem, co už něm víme, to snad ani nepřekvapí. Z jeho „lásky” k vlastním sestřenicím se narodilo hned několik dětí. Nejen že mu to pověst rozhodně nevylepšilo, navíc matky jeho dětí ani nebyly plnoleté.

Vězení, urážky a smrt

Dlouholeté spory s Francií nakonec papeže pravděpodobně stály život. Když v září roku 1303 vpadla francouzská vojska do Anagni, kde byl tou dobou i Bonifác VIII., zajali ho a nechali jej celé dva dny o hladu a žízni. Stárnoucímu muži takové podmínky určitě nesvědčily. Navíc se k němu rozhodně nechovali s takovou úctou, kterou si jindy násilím vynucoval, a došlo i na fyzické útoky. I když byl propuštěn, takový zážitek na něm zanechal hluboké stopy a brzy onemocněl. Zemřel jen o měsíc později v Římě.

Zdroje informací: 

Wikipedia.org: Bonifác VIII. 

Wikipedia.org: Pope Boniface VIII

Medieval Sourcebook: Boniface VIII, Clericis Laicos, 1296

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Související články

Další články