Pomočování u dětí může souviset i s enkoprézou. Kdy a jak to řešit?

19. ledna 2020
Pixabay.com
Pixabay.com

Pomočování v dětském věku, tzv. enuréza, patří k velmi častým problémům a přináší dětem, které jím trpí, psychické a sociální problémy. Děti jsou často vylučovány ze společnosti vrstevníků a mnohdy za své ,,mokré nehody“ ani nemohou.  Jenže co když se k samotnému pomočování přidá i enkopréza? Co to znamená? A kdy a jak to řešit?

Co je to enkopréza?

Enkopréza je neschopnost udržet stolici. Enkoprézu můžeme řadit mezi psychické poruchy s tělesnými projevy. Skoro všechny děti se někdy pokakají. Ale kdy tyto nehody přestávají být v pořádku? Speciální pedagog Alan Train uvádí: „Nehodu pokládáme za abnormální, pokud se vyskytuje po čtvrtém roce věku dítěte a nejméně jedenkrát za měsíc po dobu tří měsíců.“

U dětí, které nemají diagnostikovánu anatomickou anomálii, zánětlivé onemocnění střeva ani retenci stolice, mohou problémy s enkoprézou souviset např. se školním stresem, se vztahem k určité osobě nebo denní době. Většina z těchto dětí má stolici denně často kompletně ve spodním prádle.

Pomočování může souviset s enkoprézou

Poruchy funkce zažívacího ústrojí se typicky projevují nejčastěji ve věkovém rozpětí třetího až devátého roku věku. U některých dětí je však enkopréza spojena s pomočováním (enurézou) a s infekcí močových cest, kterou je nutno diagnostikovat a léčit. Enkoprézu (únik stolice) provázejí i bolesti břicha, které bývají křečovité, a následují i celkové příznaky, jako je předrážděnost dítěte, nechutenství a neprospívání.  U převahy dětí s enurézou (pomočování) a enkoprézou (únik stolice) se objevují psychologické problémy, které mohou být rozmanité a obtížně zjistitelné, ale mají velký vliv na výsledek léčby.

Kdy vyhledat pomoc?

Poruchy s pomočováním a vyměšováním dělíme na organické a funkční, což vymezuje přístup k léčení dítěte. Přístup ze strany lékaře spočívá v ujištění, že se nejedná o organické onemocnění a léčba přísluší spíše psychologovi nebo psychiatrovi.

Kontaktujte lékaře, pokud se pomočování:

  • vyskytuje během dne, nejen v noci,
  • vyskytlo náhle po období, kdy bylo dítě schopné močení ovládat,
  • je doprovázeno teplotou, bolestmi při močení, bolestmi břicha, přítomností krve v moči,
  • neskončí po 6. roce života.

I dítě s enkoprézou musí být vždy odborně vyšetřeno. Důležitou metodou je fyzikální vyšetření – pohledem, pohmatem, poklepem a poslechem. Jak bylo zmíněno výše, enkoprézu provázejí  křečovité bolesti břicha, podrážděnost dítěte, nechutenství a neprospívání. S enkoprézou souvisí i matoucí průjem, který není skutečným průjmem. Vzniká tak, že stolici, kterou je konečná část střeva přecpána, oblévá tekutý střevní obsah. Mluvíme pak o paradoxním průjmu.

Zásadní je psychická pohoda

Pokud se nejedná o organické onemocnění, přichází na řadu psycholog či psychoterapeut. Spolupráce s dětským psychologem či psychiatrem je opravdu vhodná, neboť na jejím základě se již za několik týdnů upraví problémy i chování dítěte.

Zavří­t reklamu