Nacistická bestie J. W. Barkmann: Na pohled krásná a nevinná, v srdci krutá a bez lítosti. Její popravě tleskalo 200 tisíc lidí

Jenny-Wanda Barkmann byla nechvalně známá nacistická bestie.
Zdroj: Wikimedia Commons, Stutthof Museum, Public Domain

Přestože na pozicích dozorců v koncentračních táborech převládali muži, našlo se i několik žen, které byly stejně kruté jako ti nejhorší dozorci. Mezi ně patřila i Jenny-Wanda Barkmann. Přezdívalo se jí "Krásný přízrak" a své oběti neváhala mučit či posílat do plynových komor. Po válce však skončila na šibenici.

Kamil Šivák
Kamil Šivák 11. 11. 2020 16:00

Jenny-Wanda Barkmann se narodila v roce 1922 v Hamburku. Během druhé světové války byla dozorkyní v ženské části koncentračního tábora Stutthof. Po kapitulaci Německa se snažila z tábora utéct. Byla však zatčena a za své zločiny odsouzena k trestu smrti.

Tajemná neznámá

O rodinných poměrech Barkmann či jejím životě se moc informací nedochovalo. Známou se stala až kvůli své krutosti a nelidskému chování. Do koncentračního tábora Stutthof, který se nacházel na severu Polska, nastoupila v roce 1944, a to v pouhých dvaadvaceti letech.

Tábor byl původně vystavěn pro nežádoucí polskou inteligenci, příslušníky komunistické strany a Židy. Během nástupu Barkmann mělo zařízení již desetinásobně větší rozlohu. V průběhu jeho existence prošlo táborem až sto deset tisíc lidí, přičemž více než polovina v něm našla smrt.

Krásný přízrak

Barkmann byla přidělena funkce ženské dozorkyně, takzvané Aufseherin. Mezi vězni se jí záhy začalo přezdívat „Krásný přízrak“, protože byla přitažlivá a působila nevinným dojmem. Ve skutečnosti se však vyžívala v mučení a krutém zacházení se ženami, které byly svěřeny do její „péče“.

S obzvlášť velkou radostí vybírala osoby, které měly skončit v plynové komoře. Tato metoda se však začala používat v táboře až rok před koncem války. Do té doby to byla injekce fenolu, ubití nebo utopení v bahně. Barkmann neměla s nikým slitování. I přes své relativně krátké působení ve Stutthofu se stala jednou z nejkrutějších dozorkyní. A bylo jí jedno, zda týrá dítě anebo těhotnou ženu.

Zajímaly ji jen vlasy

S příchodem Rudé armády Barkmann z koncentračního tábora utekla a schovala se v Gdaňsku, kde byla také zatčena. Během soudního procesu působila dojmem, jako by se jí nic z toho netýkalo. Zajímala se jen o svůj účes a snažila se flirtovat se strážnými. Po vynesení rozsudku smrti řekla: „Život je plný radosti, avšak potěšení bývají většinou velmi krátká.“

Popravena byla 4. července roku 1946. Cestu k popravčímu místu mělo údajně lemovat až dvě stě tisíc lidí. Neblaze proslulá Jenny byla usmrcena jako první. K výkonu trestu byly použity speciální šibenice ve tvaru písmene T. Odsouzení se tak uškrtili tzv. zavěšením. Později byly tyto veřejné exekuce z morálních důvodů zrušeny.

Zdroje informací:

Wikipedia.org: J.W. Barkmann

Ww2gravestone.com: The Bad Girls of Nazi Germany

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Související články

Další články