Masová vražedkyně, prostitutka a zloděj Aneb nesvatý život svatých před kanonizací

Masová vražedkyně, prostitutka a zloděj Aneb nesvatý život svatých před kanonizací
Zdroj: Wikimedia Commons, Public domain
Aby Olga pomstila smrt svého manžela Igora, nechala zabít 5000 lidí.Poté se však začala věnovat bohulibé službě - stavbě kostelů a přesvědčování poddaných, aby vstoupili do pravoslavné církve.Marie Egyptská milovala povyražení s mladými muži. Pak se odešla kát do pouště.Dismas na kříži uznal, že jej za jeho činy stihl spravedlivý trest. + 4 fotky+ 5 fotek

Myslíte si, že lidé, kteří byli kanonizováni, si toto uznání vysloužili příkladným způsobem života? Omyl! Mnozí z nich byli pěkná kvítka. Pojďme se podívat na ty nejhorší ze nesvatých svatých, kteří před kanonizací hřešili, kdykoli se jim k tomu naskytla příležitost.

Kamil Šivák
Kamil Šivák 07. 11. 2021 13:00

Kanonizace neboli svatořečení je proces, kdy se určitý člověk prohlásí za svatého. V katolické církvi je nejprve označen za Služebníka Božího, Ctihodného, Blahoslaveného a nakonec za svatého.

Masová vražedkyně svatá Olga

Svatá Olga má na svědomí až 5000 obětí, přesto se stala ikonou pravoslavné církve. Jak to? Nejprve je potřeba říci, že jednala v afektu. Za smrt manžela, knížete Igora, se pomstila Drevljanům, jenž měli skon jejího milého na svědomí. Samozřejmě za to nemohla celá komunita, ale jak se říká: láska je slepá. To byl prakticky její nejzásadnější hřích. Jinak to byla spíše milá dáma se zálibou ve stavění nových kostelů.

Prostitutka z Egypta

Svatá Marie Egyptská byla v mládí pěkné kvítko. Ve dvanácti letech odešla z domova a začala se živit jako prostitutka. I když slovo živit zde není vlastně na místě. Oddávala se tomu čistě kvůli svému vlastnímu potěšení. Nejvíce ji přitahovali mladí a nezkušení muži. Když Marii osvítilo, odebrala se do pouště, kde strávila předlouhých 47 let. V současnosti je považována za patronku herců.

Zloděj Dismas

Dismas je jedním ze zlodějů, kteří byli ukřižováni spolu s Ježíšem Kristem. Svatým se stal díky tomu, že přijal svůj trest, tedy uznal, že zhřešil. Zastal se také Ježíše, který podle něj nic zlého neudělal. Mesiáš se mu za to odvděčil ujištěním, že s ním spočine v ráji.

Sexoholik svatý Augustin

Augustin si uměl užívat. Než se zcela oddal Bohu, těžko bychom ho mohli nazvat příkladným křesťanem. Byl závislý na sexu a střídal ženy jako ponožky. Dokonce se mu mělo narodit dítě, o které se samozřejmě odmítl starat. Na čas vstoupil také do manichejské sekty (takzvané Náboženství Světla), jejíž členové byli považováni za heretiky. Prý se pak modlil k Bohu: „Přiveď mne prosím na správnou cestu, ale ne hned. Ještě chvíli počkej.”

Bigamistka Fabiola

Ač Fabiola pocházela ze vznešeného římského rodu, život se s ní nemazlil. Muž jí zahýbal, seč mohl. Svatý Jeroným se nechal tehdy slyšet, že by jeho výkon zahanbil nejednu lehkou děvu. Fabiola to jednoho dne už nehodlala tolerovat déle a rozvedla se s ním. Byl tady ale problém. U katolíků lze církevní sňatek zrušit až smrtí jednoho z partnerů. Jde tak spíše o vzájemné odloučení. Fabiole nezbývalo nic jiného, než požádat o civilní svatbu. Byla mladá a nehodlala zůstat na ocet.

Tím vyvolala docela velký skandál. Bigamie byla zcela nepřijatelná. Když oba její bývalí manželé zemřeli ještě v mladém věku, brala to jako boží zásah. To Fabiole otevřelo cestu k pokání a kanonizaci.

Zdroje informací: 

Wikipedia.org: Saint Olga, Mary of Egypt, Dismas, Augustine, Fabiola 

Ciekawostkihistoryczne.pl: Rogaci święci, którzy przed kanonizacją zdążyli… nagrzeszyć. Oto najgorsi z nich 

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Související články

Další články