Ruští proroci: Xenie Petrohradská tvrdila, že je reinkarnací svého muže

Ruští proroci: Xenie Petrohradská tvrdila, že je reinkarnací svého muže
Zdroj: Wikimedia Commons/Иконописная мастерская Елеон, CC BY 2.0

Nejenom Baba Vanga předpovídala, jak to bude s Ruskem v budoucnosti vypadat. Země měla své vlastní proroky, kteří taktéž dokázali přesvědčivě nabízet různé depresivní vize. A nejen to. I z jejich životů běhal mráz po zádech.

Kamil Šivák
Kamil Šivák 15. 04. 2022 14:00

Všichni proroci, o kterých bude řeč, žili před rokem 1917. Někteří byli pravoslavnou církvi blahořečeni, jiné zase zavrhla. Na rozdíl od katolíků je u pravoslavných blahořečení slavnostním prohlášením, nikoli procesem. Žádost o kanonizaci přijímá biskup, ten ji pak předá komisi, jenž následně vydá k dané věci stanovisko.

Prokop z Usťugu

Přezdívalo se mu svatý blázen. A nebylo to daleko od pravdy. Prokop z Usťugu byl v pravém slova smyslu asketou. Spal na kamenech a hromadách odpadků. Stejný způsob života vyžadoval i po ostatních měšťanech. Měli se oddat pokání, neboť jinak by je údajně stihl stejný osud jako Sodomu a Gomoru.

V létě roku 1290 znovu apeloval na obyvatele Usťugu, aby se nad sebou zamysleli. Samozřejmě jej nikdo neposlouchal, a tak o týden později se na město přihnala děsivá bouře. Až kvůli ní se lidé odhodlali navštívit kostel. Šlo ale skutečně o bouři? Z nebe měly údajně padat hořící kameny. Bohužel se však nenašly žádné důkazy, které by toto tvrzení podpořily.

Vasilij Blažený

Nejprve pracoval jako švec. Věštecké schopnosti se u něj projevily během návštěvy jedné zákaznice, která si přála, aby jí obuv vydržela alespoň několik let. Vasilij Blažený se tehdy jen pousmál, věděl totiž, že se toho žena nedožije. A tak se i stalo.

V roce 1547 se celý jeden den vroucně modlil před ikonami v klášteře Nanebevstoupení Páně v Moskvě. Následující den vypukl v budově ničivý požár, jenž zničil až třetinu města. Jeho předpověď katastrofy se tak splnila do posledního puntíku. Oblíbil si jej i car Ivan Hrozný. Po jeho smrti dokonce pomohl odnést rakev s prorokovými ostatky na hřbitov.

Xenie Petrohradská

Pověsti říkají, že blahoslavená Xenie byla manželkou podplukovníka Andreje Petrova, který zemřel v šestadvaceti letech. To ji velmi zasáhlo. Na pohřbu se objevila v mužských šatech a začala tvrdit, že jde o reinkarnaci jejího manžela. O něco později darovala veškerý majetek církvi a stala se bezdomovkyní. Slávu jí přinesly neveselé předpovědi týkající se smrti císařů. Ani v jedné se prý nespletla.

Mnich Abel

Pod pseudonymem mnich Abel se ukrýval rolník Vasilij Vasiliev, jenž sepsal proroctví o 67 stranách. Kvůli tomu se ale dostal do křížku se zákonem. V jeho knize se totiž objevila předpověď, že Kateřina II. do osmi měsíců zemře. Takové predikce na adresu panovníka nebyly ale přípustné. Za to ho čekal pobyt v pevnosti Šlisselburg.

Když se však jeho proroctví v roce 1796 naplnilo, omilostnil ho sám Pavel I. Mnich ale dlouho na svobodě nepobyl, neboť byl v Moskvě přistižen, jak za peníze předpovídá budoucnost. O dva roky později jej úřady začaly stíhat za další knihu předpovědí. Po nedobrovolném exilu v Soloveckém klášteře měl v roce 1812 předpovědět válku a vypálení Moskvy. Mnich Abel zemřel v roce 1841 ve věku osmdesáti let.

Ivan Koreisha

Většinu svého života strávil v moskevské nemocnici pro duševně choré. Ač zprvu pracoval jako učitel, ve dvaadvaceti letech uposlechl vnitřní volání a začal putovat po klášterech. Nakonec se vrátil do rodného Smolenska. Tam prostým lidem i šlechticům předpovídal budoucnost i smrt příbuzných. Ale to nebylo vše. Vyšlo mu také obléhání Smolenska Napoleonovou armádou.

Přesto, jak již bylo uvedeno výše, skončil Ivan Koreisha v blázinci v izolované cele. Tu prý nikdo nesměl uklízet. Po několika letech začala místnost připomínat zvířecí doupě. Prorok ležel na hromadě písku, přikrytý dekou. Takové manýry si mohl dovolit, neboť kdo jej chtěl navštívit, musel nemocnici zaplatit. Po jeho smrti v roce 1861 se o něm dala stoprocentně prohlásit jedna věc - stala se z něj skutečná celebrita.

Zdroj informací: 

Rbth.com: 5 prophets revered in Russia

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Související články

Další články