Vesnice mrtvých: Z Konůvek se dochovala jen kupecká cesta, domy mohli vypálit i husité

Zapomenuté Konůvky: Vyvraždili jejich obyvatele husité?
Zdroj: Wikimedia Commons/Martin Veselka, CC BY-SA 4.0

Kdo má pro strach uděláno, mohl by se vydat do obce Konůvky ve Ždánickém lese, které se přezdívá vesnice mrtvých. Proč? Co se stalo s domy i tvrzí, které tu kdysi byly?

Kamil Šivák
Kamil Šivák 11. 04. 2023 16:00

Ždánický les se nachází mezi Koryčany, Dambořicemi, Bučovicemi a Bošovicemi. Dříve byla oblast obydlená, nyní je vše zarostlé hustou vegetací.

Konůvky a lupiči

Archeologické pozůstatky vesnice Konůvky byly objeveny v šedesátých letech. První zmínky o této obci se datují do roku 1356, předpokládá se však, že vznikla dříve. K jejímu zániku mělo dojít v roce 1481 za husitských válek.

Jak to ve vesnici vypadalo, než se z ní stala jen připomínka časů dávno minulých? Za zmínku stojí obchodní stezka Těšanka, která obcí vedla. Kromě zemědělství se místní mohli věnovat i obchodu. Důkazem jsou nálezy předmětů vyrobených ze skla a bronzového kování. V lesích se v té době mělo prohánět také Janáčovo tovaryšstvo, čili skupinka lupičů, kterým prý jídlo nosil samotný farář.

Těžký život v Konůvkách

Kdybychom život v této vesnici hodnotili ze současného pohledu, dospěli bychom k názoru, že byl velmi nuzný. Stěny domků byly ze dřeva a omítaly se hlínou. Topilo se pouze v jedné místnosti, kde byla pec. Ve zbytku domů panovala velká zima. Mnozí měli v domě i domácí zvířata, která svým dechem alespoň trochu ohřála vzduch. O něco lépe na tom byl farář a šafář.

Nejvíce si užíval nižší šlechtic, jenž měl v Konůvkách vícepodlažní dům ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku. O kousek dál nechyběl ani kostel a hřbitov. Archeologové při vykopávkách také zjistili, jak na tom byli obyvatelé vísky se zdravím. Dle dochovaných koster víme, že byli sedřeni těžkou prací. Časté byly různé zlomeniny. Spousta dětí se nedožila dospělosti. A v neposlední řadě trápil lidi velmi špatný chrup.

Kdo vyvraždil obyvatele Konůvek?

Jak již bylo uvedeno výše, zánik Konůvek se datuje do období husitských válek. Je dost pravděpodobné, že obyvatele vyvraždila vojska Albrechta IV. Rakouského nebo Zikmunda Lucemburského. Obec však mohli vypálit i samotní husité. Místo je v současnosti dobře přístupné. Nechybí informační tabule, stezka Těšanka je vyasfaltovaná a odkryté pozůstatky Konůvek jsou volně přístupné.

Zdroje informací:

Wikipedia.org: Konůvky

Výšlapy.cz: Zaniklá obec Konůvky ve Ždánickém lese. Jakou skrývá historii? Proč zanikla

Cukrářská hvězda Besky o toxickém prvním manželství: Otřesná životní zkušenost probíhala i během MasterChefa

Cukrářská hvězda Besky o toxickém prvním manželství: Otřesná životní zkušenost probíhala i během MasterChefa

Související články

Další články