Výročí prvního vánočního projevu Masaryka: Dělejme politiku konečně rozumnou a poctivou, říkal už tehdy

Výročí prvního vánočního projevu Masaryka: Dělejme politiku konečně rozumnou a poctivou, říkal už tehdy
Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain

Přesně 87 let uběhlo od historicky prvního vánočního projevu prezidenta T. G. Masaryka. Zazněl 19. prosince 1933. Vznikla tak tradice nejprve vánočních a později novoročních prezidentských poselství.

Kamil Šivák
Kamil Šivák 19. 12. 2020 08:00

Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Byl to československý státník, filozof, sociolog a pedagog. Prezidentský úřad zastával mezi lety 1918–1935. O dva roky později vážně onemocněl. Zemřel 14. září 1937 za přítomnosti nejbližší rodiny, Edvarda Beneše a jeho manželky Hany.

Vánoční projev proti válce

Historicky vůbec první (a zároveň i poslední) vánoční projev natočil Masaryk v roce 1933 pro Filmový týdeník poselství míru a naděje. Jeho slova jsou důkazem toho, že politika se od těch dob vlastně vůbec nezměnila: „Naše děti se již připravují na svátky vánoční,” pravil v projevu Masaryk. „I vzpomínám svého dětství, když jsem se spolužáky v naší vesnici koledoval od domu k domu: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Od té doby minula léta a léta zkušeností, zvláště také politických. Prožil jsem zejména světovou válku a uvědomil jsem si, co válka a bojovný militarismus, vedoucí k válce, znamená. 

I vzpomínám zase a stále těch slov evangelia a opakuji je vroucně a s plným přesvědčením, v naději, že se všichni, moji spoluobčané a občané všech států, konečně rozhodneme pro Ježíšovo přikázání čistého lidství. Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými – problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní, v celém veřejném životě, v hospodářském a politickém, musíme se vzdát vší násilnosti.

Společnost národů

„Světová válka zrodila Společnost národů. Docela správně jsme se tenkrát rozhodli, že lze pokoj a mír zabezpečit po dobrém. Pokládám Společnost národů za dobrý prostředek k utužení vzájemnosti národů. Je-li potřeba nějakých oprav její organizace, dohodněme se o nich odkrytě a mužně. Dělejme konečně všichni politiku rozumnou a poctivou.  

Znám Oxenstiernovu charakteristiku politiky. Měl pravdu pro dobu starého režimu – dnes, po tolika válkách a revolucích, musíme švédského státníka korigovat uznáním zásad svobody a bratrství platných pro jednotlivce, státy a národy. Nevidím v dnešní době žádného politického problému, kteří by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně. Přeji občanům republiky, Spojených národů a občanům ostatních států šťastné a veselé svátky – Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!” 

Rarita

Všechny nahrávky projevů Masaryka lze bezpochyby označit za raritu. Nejstarší záznam se datuje do roku 1928. Jako druhý se dochoval ten, jenž proběhl na všesokolském sletu v roce 1932. Největší kuriozitou je ale právě o rok starší poselství, které bylo natočeno pro Filmový týdeník. Taková událost se již nikdy neopakovala. Nejnovějším objevem se pak stal zvukový záznam jiného Masarykova projevu z roku 1931, který dostal pořadové číslo dva.

Zdroje informací:

Wikipedia.cz: Tomáš Masaryk

Český rozhlas: Tomáš Masaryk

Superstar Alžběta Kolečkářová o smrti milovaného partnera: První půlrok jsem jenom brečela a bránila naše děti

Superstar Alžběta Kolečkářová o smrti milovaného partnera: První půlrok jsem jenom brečela a bránila naše děti

Související články

Další články